• PER 1 JANUARI 2018 NEEMT PSYCHOLOGENPRAKTIJK SENANG VOOR ONBEPAALDE TIJD GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER AAN!!! OUD-CLIËNTEN KUNNEN CONTACT OPNEMEN MIDDELS HET CONTACTFORMULIER, KLIK HIER.  BENT U OP ZOEK NAAR EEN THERAPEUT EN WILT U WETEN WAAR U ELDER MOGELIJK TERECHT KUNT? DAN KUNT U OOK UW VRAAG STUREN VIA HET CONTACTFORMULIER, IK DENK GRAAG MET U MEE. KLIK HIER.

  • KENNISMAKING
   Voordat er daadwerkelijk gestart wordt met een eerste intakegesprek, biedt Psychologenpraktijk Senang de mogelijkheid voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.
   Dit gesprek zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen en stelt je in de gelegenheid om te kijken of er “een klik” is. Daarnaast zal er al ingegaan worden op de reden van aanmelding en kan ik kijken wat ik eventueel wel en niet voor je zou kunnen betekenen.
   Als aan het einde van het kennismakingsgeprek blijkt dat Psychologenpraktijk Senang toch niet voor jou de juiste plek blijkt te zijn, kan ik, indien gewenst, helpen bij het vinden van een alternatief in zowel de reguliere als complementair / alternatieve zorg.Klik hier voor het maken van een afspraak van een kennismakingsgesprek.Indien je er voor kiest om de begeleiding bij Psychologenpraktijk Senang voort te zetten, wordt gevraagd om deel te nemen aan de kwaliteitsmeting. Klik hier voor de vragenlijst.

 

  • INTAKEFASE
   Na het kennismakingsgesprek volgen er 1 of meerdere intakegesprekken. Het aantal intakegerelateerde sessies is met name ook afhankelijk van de aard en complexiteit van de klachten.
   Tijdens het intakegsprek zullen je klachten verder uitgevraagd worden. Ook zullen er algemene vragen gesteld worden om een beter en breder beeld te krijgen van je huidige situatie en achtergrond.

 

  • BEHANDELOVEREENKOMST
   Na de intakefase wordt met je besproken wat je tijdens de sessies kunt verwachten (aan gesprekstherapie en interventies. Daarnaast zal een eerste schatting worden gemaakt van het aantal verwachte benodigde sessies om aan je hulpvra(a)g(en) te kunnen voldoen.
   Tot slot zullen we samen een door jou ingevulde behandelovereenkomst ondertekenen (wettelijk verplicht).

 

  • SESSIES
   De sessies bestaan uit gesprekstherapie en er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van cognitief-gedragsmatige inzichten en technieken, lichaamsgerichte oefeningen en inzichten en ervaringsgerichte interventies.
   In overleg en overeenstemming met jou worden er eventueel ook “huiswerkopdrachten” meegegeven.
   Om de voortgang van de begeleiding in de gaten te houden, zal, na ongeveer elke 5 gesprekken, geëvalueerd worden wat de voortgang is die wordt ervaren met betrekking tot het beantwoorden van uw hulpvraag. Sessies duren 50 minuten. Ik reken 10 minuten tijd per sessie voor administratieve handelingen, voorbereiding sessie en de tijd die nodig is om je op te halen in de wachtruimte. Samen maken de 50 minuten “directe tijd” met de cliënt en 10 minuten “indirecte tijd” aan administratie en voorbereiding, dat 1 sessie in totaal 60 minuten tijd in beslag neemt.

 

  • AFRONDING
   In onderling overleg, of eenzijdig door jou en in sommige gevallen door mij, kan de behandeling worden afgerond met een afsluitende sessie. In dit gesprek is ruimte om te kijken of de hulpvraag / hulpvragen beantwoord zijn tijdens de begeleiding en ruimte voor op- en / of aanmerkingen met betrekking tot de begeleiding bij Psychologenpraktijk Senang. Vervolgens zal je dossier administratief worden gesloten.
   Na de afrondende sessie wordt wederom gevraagd om ook de (afsluitende) vragenlijst in te vullen voor de kwaliteitsmeting, klikt u daarvoor hier.

 

 • OVERIGE ZAKEN

  • Voor informatie met betrekking tot de kosten, vergoeding en betaling, klik HIER.
  • Als vanzelfsprekend ben ik als behandelaar gecommiteerd aan de geheimhoudingsplicht/zwijgplicht (Privacywetgeving).

Psychologenpraktijk Senang