Beste Bezoeker,

Hieronder vindt u enkele belangrijke mededelingen met betrekking tot de werkzaamheden van Psychologenpraktijk Senang per 1 januari 2019:

VERHUISBERICHT:

Per 1 januari 2019 verhuist de behandellocatie naar het volgende adres:

VECHTSTRAAT 62
9725 CW, GRONINGEN

Per 1 januari 2019 is het correspondentie-adres:

WALDECK PYRMONTPLEIN 9
9722 GP, GRONIGEN

DEFINITIEVE BEHANDELSTOP:

Ik heb besloten om vanaf 1 januari 2019 definitief geen nieuwe cliënten meer aan te nemen en te stoppen met het actief voeren van mijn eigen praktijk gedurende het hele kalenderjaar. Dit als gevolg van enkele belangrijke veranderingen zowel op werk- als privegebied.

Per 1 januari 2019 zal ik mij richten op mijn loondienstverband bij reActivate te Lemmer.

GEWIJZIGDE BESCHIKBAARHEID

Per 1 januari 2019 is het enkel nog mogelijk voor mij om afspraken te plannen op de vrijdagen. Dit in verband met de bezetting op de nieuwe locatie.

Indien dit tot onoverkomelijke problemen leid voor het inplannen van nieuwe afspraken voor lopende begeleidingstrajecten, kan mogelijk in overleg een andere oplossing gevonden worden.
Ik verzoek je dan ook om zo snel mogelijk contact met mij op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

BEEÏNDIGING LOPENDE TRAJECTEN

De lopende begeleidingstrajecten zullen uiterlijk 30 juni 2019 worden afgerond.
Indien nodig zal te zijner tijd in overleg voor een passende overdracht naar een collega of instelling worden gezorgd.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien er vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op (praktijksenang@gmail.com of
06-47771074)

Vriendelijke groet,

Joey Frankhuijzen


Om inzicht te verkrijgen in de behaalde resultaten van de begeleiding bij Psychologenpraktijk Senang en alle andere aan het NVPA verbonden therapeuten, wordt aan cliënten gevraagd om (anoniem) deel te nemen aan de kwaliteitsmeting. Het invullen van de vragenlijst vindt plaats na intake / eerste sessie EN na de laatste sessie van de begeleiding.

Indien u de vragenlijst aan begin van uw therapie heeft ingevuld verzoeken we u ook na afloop van de therapie de vragenlijst in te vullen. Wanneer u slechts 1 van beide vragenlijsten invult, kunnen wij deze niet gebruiken voor het onderzoek.

De vragenlijst voor volwassenen bestaat uit 7 vragen en enkele algemene persoonsgegevens zoals leeftijd en geslacht, maar niet uw naam. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen.

De vragenlijsten zijn anoniem. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor bovenstaande onderzoeksdoeleinden gebruikt. Alleen degene die de onderzoeksgegevens verwerkt, heeft inzage en diegene is niet aangesloten bij het NVPA.

Klik hier voor het invullen van de vragenlijst. 

Psychologenpraktijk Senang