• PER 1 JANUARI 2018 NEEMT PSYCHOLOGENPRAKTIJK SENANG VOOR ONBEPAALDE TIJD GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER AAN!!! OUD-CLIËNTEN KUNNEN CONTACT OPNEMEN MIDDELS HET CONTACTFORMULIER, KLIK HIER.  BENT U OP ZOEK NAAR EEN THERAPEUT EN WILT U WETEN WAAR U ELDER MOGELIJK TERECHT KUNT? DAN KUNT U OOK UW VRAAG STUREN VIA HET CONTACTFORMULIER, IK DENK GRAAG MET U MEE. KLIK HIER.

Om inzicht te verkrijgen in de behaalde resultaten van de begeleiding bij Psychologenpraktijk Senang en alle andere aan het NVPA verbonden therapeuten, wordt aan cliënten gevraagd om (anoniem) deel te nemen aan de kwaliteitsmeting. Het invullen van de vragenlijst vindt plaats na intake / eerste sessie EN na de laatste sessie van de begeleiding.

Indien u de vragenlijst aan begin van uw therapie heeft ingevuld verzoeken we u ook na afloop van de therapie de vragenlijst in te vullen. Wanneer u slechts 1 van beide vragenlijsten invult, kunnen wij deze niet gebruiken voor het onderzoek.

De vragenlijst voor volwassenen bestaat uit 7 vragen en enkele algemene persoonsgegevens zoals leeftijd en geslacht, maar niet uw naam. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen.

De vragenlijsten zijn anoniem. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor bovenstaande onderzoeksdoeleinden gebruikt. Alleen degene die de onderzoeksgegevens verwerkt, heeft inzage en diegene is niet aangesloten bij het NVPA.

Klik hier voor het invullen van de vragenlijst. 

Psychologenpraktijk Senang