• PER 1 JANUARI 2018 NEEMT PSYCHOLOGENPRAKTIJK SENANG VOOR ONBEPAALDE TIJD GEEN NIEUWE CLIËNTEN MEER AAN!!! OUD-CLIËNTEN KUNNEN CONTACT OPNEMEN MIDDELS HET CONTACTFORMULIER, KLIK HIER.  BENT U OP ZOEK NAAR EEN THERAPEUT EN WILT U WETEN WAAR U ELDER MOGELIJK TERECHT KUNT? DAN KUNT U OOK UW VRAAG STUREN VIA HET CONTACTFORMULIER, IK DENK GRAAG MET U MEE. KLIK HIER.

VERGOEDING:

Vanaf 2014 is de regel- en wetgeving voor de Geestelijke Gezondheidszorg ingrijpend veranderd. Dit betekent dat de (psychologische) begeleiding geboden door Psychologenpraktijk Senang niet meer wordt vergoed vanuit het basispakket door zorgverzekeraars. Psychologenpraktijk Senang biedt daarom psychosociale begeleiding vanuit de complementaire zorg.

Wel worden de therapiesessies vaak (gedeeltelijk) vergoedt vanuit een aanvullende verzekering.
Naast de registratie als Psycholoog NIP en mijn lidmaatschap van beroepsvereniging NIP, ben ik ook lid van beroepsvereniging het NVPA en koepelvereniging het RBCZ.

Hier vind je een link naar beroepsvereniging het NVPA waar u na kunt gaan of de sessies bij Psychologenpraktijk Senang (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit uw aanvullende polis:

Ik adviseer om ook altijd contact met je zorgverzekeraar op te nemen. Je kunt dan het volgende aan hen doorgeven:

 • Ik ben lid van Beroepsvereniging NIP en geregistreerd als Psycholoog NIP
 • Ik ben lid van Beroepsvereniging het NVPA en RBCZ
 • Ik ben niet BIG-geregistreerd
 • Indien gevraagd: AGB-code praktijk 94-058940 en AGB-code persoonlijk 94-009175

KOSTEN EN BETALING

 • Een individuele sessie kost 65 euro
 • Een sessie met partner kost 75 euro 
 • In uitzonderlijke gevallen is in overleg een beperkte reductie van het tarief mogelijk
 • De sessies dienen contant of per internetoverschrijving te worden voldaan.
  Het bedrag kan overgemaakt worden naar ING rekeningnr. NL39 INGB 0751 1434 56 t.n.v. J.P. Frankhuijzen
 • Je ontvangt per e-mail een bewijs van betaling / factuur die je eventueel zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Indien binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd zullen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht.
 • De betalingsverplichting voor de sessies ligt bij de cliënt.
 • Je dient zelf bij te houden hoeveel sessies / welk bedrag je nog vergoedt krijgt door je zorgverzekeraar.